Jolanta Molska-Jerin

Jolanta Molska-Jerin

Radca prawny

Z kancelarią związana od początku jej istnienia jako wspólnik i współzałożycielka. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym i cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej. Z sukcesem reprezentuje klientów kancelarii skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W szczególności zajmuje się procesami sądowymi z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowań. Jej doświadczenie obejmuje także prowadzenie spraw na etapie negocjacyjnym, w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. Prowadzi postępowania z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W latach 2005-2013 pracownik Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej następnie Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów. W ramach prac ministerialnych brała udział w pracach legislacyjnych – projektów aktów prawnych tworzonych na potrzeby kolejno wybieranych rządów. Czynnie uczestniczyła w pracach o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym w tym nad rynkiem pracy. Prowadziła postępowania administracyjne w zakresie należącym do kompetencji ministra jako organu nadzoru oraz organu orzekającego.

Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Spraw Europejskich w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration pod patronatem Centre des Etudes Européennes de Strasbourg,

Wykładowca, od 2005 r. autorka szkoleń skierowanych do administracji publicznej m.in. z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz odpowiedzialności urzędniczej. Autorka szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego. Współpracuje z podmiotami samorządowymi w ramach programów operacyjnych – POWER i RPO.

Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Telefon: 787 884 326

Faks: 22 823 88 58

E-mail: j.molska-jerin@kancelariamj.pl

Specjalizacja

 • OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  100%
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
  100%
 • EGZEKUCJA SĄDOWA I ADMINISTRACYJNA
  100%
 • PRAWO SPADKOWE
  100%
 • PRAWO RODZINNE I ROZWODY
  100%

Wykształcenie

 • Absolwentka Studium Spraw Europejskich Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • i Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk.