Kancelaria Radców Prawnych Molska-Jerin i Wspólnicy to zorganizowany zespół kompetentnych i pełnych pasji prawników, których przygotowanie, doświadczenie, osobowość, standardy etyczne i wiedza, gwarantują indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie i skuteczność w działaniu. W codziennej pracy wspierają nas aplikanci adwokaccy i radcowscy, asystenci oraz personel Kancelarii.

Kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z tłumaczami przysięgłymi, notariuszami, komornikami sądowymi oraz biegłymi, na których szybką i rzeczową pomoc mogą zawsze liczyć nasi Klienci. Współpracujemy także z wybitnymi specjalistami w wąskich dziedzinach prawa oraz z innymi kancelariami prawnymi.

Skład osobowy Kancelarii daje nam możliwość zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa, zarówno dużym Klientom korporacyjnym, jak też Klientom indywidualnym. Szczycimy się tym, że wszystkie powierzone nam sprawy, prowadzone są osobiście wyłącznie przez prawników z pełnymi uprawnieniami zawodowym.

Jolanta Morska Jarin

Jolanta Molska-Jerin

Radca prawny

Z kancelarią związana od początku jej istnienia jako wspólnik i współzałożycielka. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym i cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej. Z sukcesem reprezentuje klientów kancelarii skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W szczególności zajmuje się procesami sądowymi z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowań. Jej doświadczenie obejmuje także prowadzenie spraw na etapie negocjacyjnym, w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. Prowadzi postępowania z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W latach 2005-2013 pracownik Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej następnie Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów. W ramach prac ministerialnych brała udział w pracach legislacyjnych – projektów aktów prawnych tworzonych na potrzeby kolejno wybieranych rządów. Czynnie uczestniczyła w pracach o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym w tym nad rynkiem pracy. Prowadziła postępowania administracyjne w zakresie należącym do kompetencji ministra jako organu nadzoru oraz organu orzekającego.

Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Spraw Europejskich w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration pod patronatem Centre des Etudes Européennes de Strasbourg,

Wykładowca, od 2005 r. autorka szkoleń skierowanych do administracji publicznej m.in. z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz odpowiedzialności urzędniczej. Autorka szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego. Współpracuje z podmiotami samorządowymi w ramach programów operacyjnych – POWER i RPO.

Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Michał Jerin

Michał Jerin

Radca prawny

Radca prawny, wspólnik Kancelarii. Specjalizuje się w sprawach z prawa gospodarczego, a w szczególności w doradztwie podmiotom gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach transformacji spółek prawa handlowego oraz prawnej obsługi inwestycji. Brał udział w procesach restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego, w tym w przekształceniach i przygotowaniu umów w obrocie handlowym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych oraz instytucji publicznych. W ramach tej współpracy sporządzał liczne opinie na potrzeby wdrażania procesów zmian w organizacji.

Praktyk w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w tym w zakresie windykacji należności, przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów cywilnoprawnych, opracowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie organizacji.

Wieloletni pracownik administracji publicznej, zajmujący stanowiska związane z obsługą prawną takich urzędów jak: Komisja Nadzoru Audytowego, Ministerstwo Finansów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, czy też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Absolwent Podyplomowego Studium Podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Mariola Gawarska

Zarządzanie biurem kancelarii /obsługa sekretariatu

Ukończyła Politechnikę Warszawską, Wydział Administracji i Nauk  Społecznych o kierunku Administracja, posiada doświadczenie w obsłudze klienta  zarządzaniu pracy biura.

Zajmuje się Koordynacją, nadzorem i bezpośrednią organizacja pracy wszystkich działów prawnych Kancelarii i sekretariatu oraz wykonuje bieżące czynności i kontrolę księgowo – finansową. Wspomaga również prawników oraz organizuje terminową realizację planowych i doraźnych zleceń.

Marlena
Bejda-Madanowska

Młodszy Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w dziale prawnym Grupy Inditex, z zakresu sporządzania umów cywilnoprawnych, a także współpracy z Rzecznikami Praw Konsumentów. W dalszej kolejności poszerzała swoją wiedzę w Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, a także postępowań karnych i cywilnych. W zakresie jej zainteresowań pozostaje prawo procesowe cywilne oraz karne, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego.

Odpowiedzialna jest za obsługę klientów indywidualnych i biznesowych. Zajmuje się przede wszystkim sporami cywilnymi wraz z obsługą elektronicznych postępowań upominawczych. Odpowiedzialna jest za kontakty z podmiotami administracji publicznej.

Anna Krankowska

Aplikant adwokacki

Z Kancelarią związana od 2016 roku. Specjalizuje się w prawie karnym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane od początku studiów w renomowanych kancelariach prawniczych – współpracowała między innymi z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawnej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Ukończyła prawo oraz historię  ze specjalizacją historia i kultura Żydów. Jest aplikantem adwokackim, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.