Jolanta Morska Jarin

Jolanta Molska-Jerin

Radca prawny

  Informacje

  Z kancelarią związana od początku jej istnienia jako wspólnik i współzałożycielka. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym i cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej. Z sukcesem reprezentuje klientów kancelarii skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W szczególności zajmuje się procesami sądowymi z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowań. Jej doświadczenie obejmuje także prowadzenie spraw na etapie negocjacyjnym, w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. Prowadzi postępowania z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

  W latach 2005-2013 pracownik Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej następnie Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów. W ramach prac ministerialnych brała udział w pracach legislacyjnych – projektów aktów prawnych tworzonych na potrzeby kolejno wybieranych rządów. Czynnie uczestniczyła w pracach o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym w tym nad rynkiem pracy. Prowadziła postępowania administracyjne w zakresie należącym do kompetencji ministra jako organu nadzoru oraz organu orzekającego.

  Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Spraw Europejskich w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration pod patronatem Centre des Etudes Européennes de Strasbourg,

  Wykładowca, od 2005 r. autorka szkoleń skierowanych do administracji publicznej m.in. z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz odpowiedzialności urzędniczej. Autorka szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego. Współpracuje z podmiotami samorządowymi w ramach programów operacyjnych – POWER i RPO.

  Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

  Wykształcenie

  Absolwentka Studium Spraw Europejskich Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk.

  Specjalizacja

  obsługa prawna przedstawicieli administracji publicznej
  Prawo administracyjne
  Egzekucja sądowa i administracyjna
  Prawo spadkowe
  Prawo rodzinne i rozwody